Ulyanovskin kirjallisuuskaupungin projekti Cities of Literature -verkoston kirjailijoille ja runoilijoille

Ulyanovskin kirjallisuuskaupunki on avannut haun uuteen The Only Question (Authors in Conversation) -projektiin. Haku on suunnattu UNESCO:n City of Literature -verkoston jäsenkaupungeissa asuville kirjailijoille ja kääntäjille, ja hakuaika jatkuu aina 31.10.2021 saakka. Hakua ei ole rajattu tietyn genren edustajille, vaan siihen voivat ottaa osaa kaikki runoilijat, näytelmäkirjailijat, kääntäjät, fiktio- ja tietokirjailijat, sekä novellistit riippumatta siitä, minkä genren ja kielen parissa he työskentelevät. Ainoa vaatimus on, että osallistujat tulevat jostakin UNESCO:n Cities of Literature -verkoston 39:stä jäsenkaupungista.

Projektin kautta kirjailijat, runoilijat, näytelmäkirjailijat ja kääntäjät voivat esittää yhden kysymyksen jossakin verkoston jäsenkaupungissa asuvalle kollegalleen. The Only Question (Authors in Conversation) -projektilla pyritään luomaan keskusteluyhteyksiä eri maiden kirjailijoiden välille, ja edistämään vuoropuhelua alan sisällä. Lisäksi projekti toimii pohjana myöhemmän yhteistyön mahdollisuuksille.

Osallistuvat kirjailijat voivat esittää valitsemalleen kirjailijalle kysymyksen lähes mistä tahansa aiheesta. Projektin myötä kirjoitustyön ammattilaiset pääsevät verkostoitumaan yli maantieteellisten rajojen, ja tulevat tutummiksi yleisölle. Lisäksi osallistuminen antaa kirjailijoille mahdollisuuden selvittää, millaiset aiheet heidän eri maissa asuvia kollegoitaan tällä hetkellä puhuttavat ja pohdituttavat.

Miten osallistuminen tapahtuu?

Ilmoittautuminen The Only Question -projektiin tapahtuu Ulyanovsk City of Literaturen verkkosivuilla: http://ulyanovskcreativecity.ru/en/news/writers-and-poets-of-unesco-literary-cities-are-invited-to-ask-each-other-questions/. Linkin takaa löytyy lisätietoa projektista, sekä linkki varsinaiseen hakulomakkeeseen. Hakija voi valita, mistä kaupungeista tuleville kirjailijoille hän haluaisi kysymyksensä esittää.

Hakuaika päättyy 31.10.2021, joten toimithan nopeasti. Huomaathan, että hakemus täytetään englanniksi. Kun haku päättyy, Ulyanovskin City of Literature -toimistolta otetaan yhteyttä jatko-ohjeiden antamiseksi.

Projektiin osallistumalla kirjailijat sitoutuvat siihen, että kysymyksen esittämisen lisäksi he vastaavat itsekin vähintään yhteen kysymykseen. Kysymykset vastauksineen, sekä niihin liittyvät oheistiedot kirjailijoista julkaistaan Ulyanovsk City of Literaturen verkkosivuilla ja keväällä 2022 julkaistavassa verkkolehtisessä. Projektissa tuotettavaa aineistoa voidaan niin ikään julkaista säännöllisesti Ulyanovskin kirjallisuuskaupungin, mutta myös muiden kirjallisuuskaupunkien sosiaalisen median kanavilla. Lisäksi aineistoa voidaan tarjota julkaistavaksi näiden yhteistyökumppanien käyttämillä tiedotuskanavilla.

Jos mieleesi tulee kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä linkin takaa löytyvään sähköpostiosoitteeseen. Myös kirjallisuuskaupunki Kuhmon UNESCO-toimisto auttaa mielellään lisätietojen hankkimisessa. Tavoitat hankekoordinaattorimme sähköpostitse osoitteesta cityoflitkuhmo@juminkeko.fi, tai puhelimitse numerosta 044 491 6226 (maanantaista perjantaihin klo 8.00-15.30).

Kirjallisuuskaupunki Kuhmo logo.